Het bestuur van het ITF bestaat uit:

Voorzitter: De heer Leen Verbeek
Secretaris: De heer Martijn van Dam 
Penningmeester: De heer Pascal Budding
Adjunct Penningmeester: Mevrouw Odette Lips-Van Dam
Bestuurslid: Mevrouw Judith Westerink